Om bakgrundskontroller

Att fakta går före fördomar gäller inte bara för innehållet i en bakgrundskontrollrapport. Det gäller också om vad man får och inte får göra, vad kan och vad man bör göra i en bakgrundskontrollprocess.

Vanliga frågor och svar

Arbetsgivare och de som genomgår bakgrundskontrollen har ofta frågor. Det är en sund inställning tycker vi, eftersom det finns mycket missuppfattningar om bakgrundskontroller.

  De fem vanligaste frågorna

Var hämtar och får ni informationen ifrån, finns det information ni inte får ut?
» Se filmen De fem vanligaste frågorna

Frågetecken kring bakgrundskontroller

  Fråge- och svarsbank

Söker du svar på fler frågor om bakgrundskontroller?
» Se vanliga frågor och svar

Frågetecken kring bakgrundskontroller

  Ordlista

Söker du förklaringen till ett begrepp inom bakgrundskontroll i rapporten?
» Se ordlistan

Frågetecken kring bakgrundskontroller

  3 snabba om ToFindOut

Vilka är vi och vad gör vi? Vad tycker kunderna och kandidaterna?
» 3 snabba om ToFindOut

Frågetecken kring bakgrundskontroller

Kandidatens integritet

Är det integritetskränkande att göra bakgrundskontroller och vad tycker kandidater? Vilka lagar och regler styr branschen och vår verksamhet?

  ToFindOuts kandidatenkät

Sedan 2008 har vi frågat våra kandidater hur de upplever processen.
» Se ToFindOuts kandidatenkät

Frågetecken kring bakgrundskontroller

Belastningsregister

Hur påverkas bakgrundskontroller av lagförslaget om ett förbud mot att kräva utdrag från Belastningsregistret? Inte alls faktiskt.

   Bakgrundskontroll ≠ Belastningsregisterutdrag

I början av 2016 skickade ToFindOut ut ett nyhetsbrev där vi redde ut frågetecknen kring lagförslaget, belastningsregisterutdrag och bakgrundskontroller.
» ToFindOut reder ut begreppen.

Belastningsregisterutdrag

 

CV-Verifiering

Efterfrågan av CV-verifieringar har ökat markant. Läs mer om CV-verifieringar och vad våra kunder tycker är viktigt för både arbetsgivaren och kandidaten.

   ToFindOuts CV-Verifiering

ToFindOuts CV-verifiering har inte som syfte att leta fram ny information, utan att verifiera att informationen kandidaten lämnat i sitt CV är korrekt och sanningsenligt.
» Läs mer om ToFindOuts CV-verifiering.

CV-Verifiering

 

Bakgrundskontrollföretagen BKF

ToFindOut är medgrundare till branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen BKF och sitter i dess styrelse. Branschföreningen är grundad för att tillvarata intressen för företag som levererar bakgrundskontroller i samband med rekrytering. BKF ska verka för att:

  • Sprida kunskap om branschen och vad bakgrundskontroller är.
  • Att etiska och moraliska riktlinjer präglar branschen.
  • Att samverka kring juridiska spörsmål kring Personuppgiftslagen

   Bakgrundskontrollföretagen BKF

Läs mer om branschföreningens etiska riktlinjer, dess stadgar och medlemmar samt tips och råd inför upphandlingar.
» Läs mer om Bakgrundskontrollföretagen BKF.

BKF

 

Andreas Grando

"Inget konstigt alls, bara naturligt att man faktakontrollerar bakgrunden på den man anställer, det var smidigt med godkännande via länk och jättebra kommunikation av alla inblandande, tycker jag."

Andreas Grando

Försäljningschef Ricoh

Birgitta Edlund

"Den största utmaningen för ToFindOut och branschen i Sverige är att ändra beteendet hos arbetsgivare. Vi vet att det är en komplex fråga, inte minst integritetsmässigt. Men att inte göra bakgrundskontroller alls och blunda för risker är heller inte bra. Jag är gärna med och påverkar denna opinion."

Birgitta Edlund

vd ToFindOut