Våra kunder

ToFindOuts kunder verkar inom praktiskt taget alla branscher. Men de har alla följande gemensamt:

  • Proaktiv riskhantering är en del av Human Resource-funktionen där också CSR-arbetet i bolagen kräver hållbara balanserade personbedömningar.
  • Arbetsmiljön för redan anställda är en viktig faktor, inte minst från fackligt håll.
  • Att hantera utdrag från Rikspolisstyrelsen (Belastningsregisterutdrag) är inte ett hållbart och tillräckligt beslutsunderlag.

På längre sikt hjälper kloka rekryteringar att bygga den företagskultur och de värderingar som varje företag och varumärke vårdar ömt. Att fakta går före fördomar, bidrar dessutom på sikt till en arbetsmarknad där alla får en rättvis chans.

Internationella regelverk

En mängd internationella standardiseringar, överstatliga regelverk och branschkrav påverkar alla företag. Dessa så kallade Compliance-krav tvingar, på samma sätt som arbetsmiljöansvar fungerar, högsta ledning att implementera kompetensverifiering och riskhantering på alla nivåer i sin organisation. Enkelt vore det om det fanns en checklista på exakt vad som ska bakgrundskontrolleras för vilken tjänst, men så enkla är inte regelverken utformade. Istället är det ofta upp till specifika branscher eller enskilda företag att tolka andemeningen och skapa en relevant rutin för sig.

Kundcase

Vad ska man kontrollera och på vilka typer av befattningar ska man göra bakgrundskontroller? Kan man göra det på befintliga anställda och gör man kontroll på inhyrda konsulter som redan är anställda hos en annan arbetsgivare?

Kundreferenser

Vill du ha kundreferenser är du mer än varmt välkommen att höra av dig till ToFindOut. Vi lämnar gärna sådana. När vi frågar våra kunder säger de bland annat:

  • 99 procent av alla som använder sig av ToFindOuts bakgrundskontroller säger att de kommer att göra det igen vid nästa rekrytering.
  • 4 av 10 säger att bakgrundskontrollen hade stor/avgörande betydelse för deras anställningsbeslut.

Är du intresserad av fler kundreferenser eller kundcase? Fråga oss gärna!

Ulrica Ekeroth

"Vi på SalesOnly är specialister på att rekrytera säljare och säljledning. En utmaning som ställer höga krav på kompetens och kvalitet. För att så långt det är möjligt garantera våra kunder kvalitet har vi valt att samarbeta med ToFindOut. Deras process tillför en viktig pusselbit om kandidaterna för oss och innebär att vi kan fokusera på det vi är bäst på, nämligen att utveckla våra kunders säljorganisationer."

Ulrica Ekeroth

vd SalesOnly

Mikael Englund

"ToFindOut hjälper oss på HR och därmed vårt bolag att möta Compliance-krav med en väldefinierad, transparant, enkel och trygg tjänst, det vinner vi alla på."

Mikael Englund

Scania Rekryteringscenter SCANIA CV